הרב יחד 1

שאלת רב

יש לך שאלה לרב יח"ד?

השאר את שאלתך כאן:

* שאלות יתפרסמו באתר בעילום שם

שאלת רב

faq img1

שאלה:

אדם שרגיל כל יום להתפלל בנץ, היום במצב בו לא מוצא מניין יכול להתפלל יחיד? האם יש חיבור כמו משנה ברורה על יורה דעה, חושן משפט ואבן העזר בדברים ששייכים ליום יום שדרכו אפשר לרכוש בקיאות טובה בהלכה למעשה? ואם אין איזה ספר הרב ממליץ ללמוד כדי להיות בקיא בפסיקה למעשה בסוגיות הללו?

תשובת הרב יוסף חיים דוד:

לגבי תפילת הנץ אפילו מעלתה ביחיד גדולה אבל חייב לשמוע ברכו וקדושה.

לגבי השאלה השניה: התשובה לשאלה היא שאין משנה ברורה ליורה דעה אבן העזר וחושן משפט ויש המון ספרים בתחומים הללו שיכולים לשפוך אור על הנושאים והרשימה ארוכה מלמנות…..

faq img1

שאלה:

היי, אני תלמידה בכיתה י' ואני נמצאת במנהיגות תלמידים, אני ארגנתי פרויקט תרומות דם ושיער בימי ספירת העומר. השאלה שלי היא – האם אפשר לתרום שיער או שלא? * תרומת השיער היא לנשים חולות סרטן

תשובת הרב יוסף חיים דוד:

לנשים אין בעיה

faq img1

שאלה:

התקבל למשרדנו עובד חדש גוי (דרוזי) כאשר הייתי בחופשה הוא ישתמש במקרר ובמיקרו האם זה הפך ללא כשר?

תשובת הרב יוסף חיים דוד:

במקרר הוא יכול להשתמש ללא חשש, רק צריך לסמן היטב את המאכלים הכשרים שלך בסימן מובהק שלא יוחלפו חלילה עם מאכלים לא כשרים.
אולם המיקרו נטרף ואי אפשר לחמם בו מאכל אלא בשני שקיות כדי שלא יצאו אדים כלל.

faq img1

שאלה:

בס"ד כבוד הרב, האם אפשר לקרוא תהילים אחרי השקיעה כלומר בלילה?

תשובת הרב יוסף חיים דוד:

מותר לקרוא תהילים בלילה. אלא שעל פי הקבלה, עדיף להימנע מזה כל עוד תלמד במקום זה תורה שבעל פה. אכן אם במקום לקרוא תהילים בלילה לא תעסוק בתורה בכלל, אזי בוודאי שגם לפי הקבלה אין להימנע מקריאת תהילים בלילה. שנית, גם לפי הקבלה, אין שום מניעה לקרוא תהילים אחרי חצות הלילה. וכן בליל שבת ויום טוב כל הלילה (המקור: שו"ת יביע אומר חלק ו' חלק אורח חיים סימן ל).

faq img1

שאלה:

שלום כבוד הרב, יש לי שאלה בנוגע לסיאנס, אני אשמח אם המענה יהיה מזמיר כהן או יצחק פנגר מכיוון שאני מסכים עם רוב מוחלט מימה שהם אומרים. בפתיחת הדברים אני אגיד שאני מודע לעניין של חכמים לשים סייג לתורה- כדי שלאדם יהיה קשה יותר להגיע לדבר עבירה, אבל אם נסתכל על חוקי התורה "היבשים" ללא ההחמרות למיניהם של חכמים. כתוב "ולא תדרשו את המתים" – המסקנה מכך זאת בעצם שאסור לעשות סיאנס? ואם מישהו עושה סיאנס ולא קורה לנשמה ספציפית אלא אומר משפט כללי "אם מישהו מעוניין לדבר איתנו אנחנו נשמח" – הרי אין כאן דרישה לגבי המתים. באותה מידה נשמה יכולה לבוא כדי לבקש שיעשו בשבילה משהו (והיו מקרים), בנוסף יש מקרים רבים של אנשים שעולים לקברים (ולא רק של צדיקים- אלא גם של קרובים שלהם וכו'..) ומבקשים כל מיני דברים- האם זה לא בגדר "ולא תדרשו אל המתים"? אני חושב שזה אפילו יותר דרישה כי יש כאן פנייה ספציפית ועוד כשאתה הולך כביכול למקום הכי רגיש לנפטר (הלבוש שהיה לו בעולם הזה). אשמח לשמוע תשובה שתזין ראש חילוני כמו שלי. תודה ולילה טוב

תשובת הרב יוסף חיים דוד:

נחלקו הפוסקים אם מותר לבקש מהמתים שיתפללו עלינו לפני כסא הכבוד. דעת הרבה מהפוסקים לאסור, להלכה אכן יש מקילים שמותר לבקש מהמתים שיתפללו עלינו לפני כסא הכבוד.

אולם הסיאנס הוא דיבור עם המת ולא בקשה מנשמת המת שיתפלל בעדינו וזה בכלל דישה אל המתים – תקשור עם המתים הוא הדבר האסור. אין הבדל בין דרישה לכל המתים באופן כללי ובין דרישה למת מסוים.

faq img1

שאלה:

מה ההבדל בין חלב נוכרי לאבקת חלב נוכרי ומה ההלכה אומרת לגבי כל אחד מן הדברים מה מותר ומה אסור?

תשובת הרב יוסף חיים דוד:

חלב נכרי הינו חלב טהור שנחלב ללא פיקוח של יהודי שישגיח שלא עירבו בתוכו חלב טמא. ואבקת חלב נכרי הינו חומר שמפיקים מהחלב ומערבים אותו בשוקולדים וכדומה. ויש סוברים, שניתן להקל באכילת אבקת חלב נכרי כשידוע שהוא נעשה מחומרים כשרים. למרות שלא היה פיקוח בשעת החליבה.

להלכה, ראה בילקוט יוסף יורה דעה (סימן פא סעיף יא) שנוקט, שיש להחמיר שלא לשתות חלב נכרי (גם כשהחוק במדינה אוסר לערב סוגי חלב זה בזה) זולת במקום חולי או לתינוקות. וכן מי שגר בחו"ל בקביעות וקשה להם להחמיר בזה, וגם אין באפשרותם להשיג חלב ישראל, הסומך על דברי המקילין יש לו על מה לסמוך גם שלא במקום חולי.

ולעומת זאת, לגבי אבקת חלב נכרי, ראה שם (סעיף יד) שכתב: שאבקת חלב נכרי שמערבים בשוקולד וכדומה (עם הכשר מהרבנות) מעיקר הדין אין בזה איסור משום חלב נכרי, אחר שידוע שעושים אבקה זו מחלב פרות. ומותר לאכול שוקולד זה. אולם עם כל זה ראוי ונכון להחמיר בזה. אך לקטנים יש להקל גם במיני מתיקה.

faq img1

שאלה:

אם מקצרים שם, האם זה מקצר את החיים? ומה נקרא קיצור שם?

תשובת הרב יוסף חיים דוד:

קיצור שם לא מקצר את החיים.
קיצור שם מוריד צינורות שפע ולא מומלץ כל כך.

faq img1

שאלה:

האם יש לחכות גם אחרי בשר וגם אחרי עוף 6 שעות עד לאכילת חלב? ומה המקור?

תשובת הרב יוסף חיים דוד:

גם אחרי אכילת עוף. יש להמתין 6 שעות עד שיהיה אפשר לאכול חלב. המקור הוא בשלחן ערוך יורה דעה (סימן פט סעיף א).

faq img1

שאלה:

האם ההלכה אומרת לשים שלושים אגורות צדקה על כל אדם כל יום והאם צריך להגיד את שם האדם ואמו בנתינת הצדקה

תשובת הרב יוסף חיים דוד:

אין חובה כזו אלא שיש שנהגו לתת שלוש פרוטות לצדקה בעת אמירת ויברך דוד ומאחר ב10 אגורות יש בו שווי של יותר מפרוטה, יש שנהגו לתת שלושים אגורות לצדקה.

אין צורך להזכיר שם.

faq img1

שאלה:

שלום כבוד הרב! מה זמן קריאת שמע? ואם לא אמרתי בזמן מה אני עושה?

תשובת הרב יוסף חיים דוד:

זמן קריאת שמע בבוקר הוא עד סוף 3 שעות מתחילת היום. ולכתחילה יש להחמיר לחשב את ה-3 שעות מעלות השחר. את הזמן המדויק אפשר למצוא בלוח שנה. (ויעוין ילקוט יוסף סימן נח סעיף ג).

אלא שמעיקר הדין נשים פטורות מקריאת שמע. ומכל מקום מובא, שנכון שיקראו קריאת שמע כדי לקבל עליהן עול מלכות שמים (שלחן ערוך אורח חיים סימן ע סעיף א).

אלא שהיות ונשים לא חייבות מעיקר הדין בקריאת שמע, אז גם אם הן מחמירות על עצמן לקרוא, אין צורך שיקפידו על זמן קריאת שמע (פסקי תשובות שם בשם האשל אברהם).

faq img1

שאלה:

שלום לכבוד הרב, רציתי לדעת בבקשה אם להלוואה שלוקחים מהבנק יש דין של מעשרות, האם אני פטורה מלעשר בזמן שאני משלמת את ההלוואה?

תשובת הרב יוסף חיים דוד:

אין לזה דין מעשרות ואין לנכות זאת ממעשר.

faq img1

שאלה:

האם מותר ללמוד תורה ולקרוא תהילים לעילוי נשמת הנפטר? לא ביום שהוא נפטר, ולא בשנה שהוא נפטר.

תשובת הרב יוסף חיים דוד:

ניתן ללמוד תורה ולקיים מצוות לעילוי נשמת הנפטר במשך כל ימות השנה, גם אחרי שהסתיים השנה.

אלא שעיקר הענין ללמוד לעילוי נשמת הנפטר הוא ביום פטירתו. היות ודנים את נשמתו באותו יום (ראה בספר נטעי גבריאל על אבלות חלק ב' פרק סה סעיף כז, ופרק ע סעיף א).

faq img1

שאלה:

שלום! מה גודל המצווה למחזיר גרושתו ואיפה זה כתוב תודה!

תשובת הרב יוסף חיים דוד:

שלא יחזיר המגרש גרושתו אחר שנשאת:

שנמנענו מלהחזיר האישה אחר שגירשנוה ונשאת לאחר, ודווקא נשאת או נתארסה, אבל זנתה אחר שגרשה מותר להחזירה, ועל זה נאמר [דברים כ"ד, ד'], לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה, וזה ידבר אחר שנשאת לאחר כמו שאמר תחלה והלכה והייתה לאיש אחר, דאילו קודם שתינשא מותר להחזירה, וגם ראוי לעשות כן אם אינה רשעה:

חינוך תק"פ

חידושי הריטב"א מסכת מכות דף טז עמוד א:

והא דאמרינן הכא על דעת רבים. פירש רש"י ז"ל כגון שהדיר על דעת רבים לפי שמצא בה עון, וא"ת אם מצא בה עון היכי אמרינן לקמן במסקנא דלדבר מצוה יש לו הפרה אדרבה עבירה היא להתירו, ויש לומר כי מתחילה אדרה לפי שמצא בה דבר ערוה לפי דעתו ולכך גירשה ולאחר כך נמצא שלא היה (ל)השם רע אמת ויש מצוה להחזירה ולהתירה.

הגהת ר"ש ויטאל על שו"ת רדב"ז מכתב יד – או"ח, יו"ד (חלק ח) סימן קנג ד"ה ואני שמעתי:

אמר הצעיר שמואל המעתיק השאלה,…… ובעיני כי אין מצוה גדולה ממנה, ובפרט אם היא אשתו הראשונה, או אם יש (לה) [לו] בנים ממנה.

ועוד מקורות רבים לעניין זה.

faq img1

שאלה:

שלום רציתי לשאול איך אפשר להחזיר גזל אם לא זוכרים ממי גזלו או שזוכרים ומתביישים להתוודות?

תשובת הרב יוסף חיים דוד:

מי שגזל, ולא זוכר ממי גזל, צריך לעשות באותו סכום צרכי רבים, דהיינו דברים שהציבור משתמש בהם, כי כך יש סיכוי שביום מן הימים הנגזל יהנה מאותו דבר (ראה שלחן ערוך חושן משפט סימן שסו סעיף ב, ובסמ"ע סק"ה).

אם הגזלן מתבייש, אזי הוא יכול להחזיר להחזיר את הגזילה בעילום שם. ולבקש ממנו מחילה במכתב בעילום שם.

faq img1

שאלה:

שלום. איפה כתוב בתורה בחמשת חומשי תורה לשים כיפה? בעברי כשהייתי דתי ראיתי שלא כתוב בשום מקום בתורה שחייבים לשים כיפה על הראש, וגם לא במדרשים, אלא רק בספרי ההלכה כתוב לשים כיפה כמו ב'שולחן ערוך' 'קיצור שולחן ערוך' ועוד. אז אני רואה שפוסקי ההלכה קבעו לשים כיפה על הראש והם גם אומרים בשביל מה, הם מסבירים שזה רק משום כבוד האל, שזה לא מכובד להיות בגילוי ראש לפני הקב"ה ולכן פוסקי ההלכה קבעו לשים כיפה וחוץ מזה אין לכיפה שום עניין. אם כן אני לא מוכן לשים כיפה בגלל שרבנים קבעו את זה! אז אני רוצה לראות שזה ציווי אלוקי מחמשת חומשי תורה אפה זה כתוב בתורה?? אני רוצה תשובה רצינית תודה

תשובת הרב יוסף חיים דוד:

המקור הוא מגמרא קידושין (לא.): "רב הונא בריה דרב יהושע לא מסגי ארבע אמות בגילוי הראש אמר שכינה למעלה מראשי."

faq img1

שאלה:

אבא שלי ממש מבזה את אמא שלי אני נורא כועס עליו, כיצד אוכל לכבדו??

תשובת הרב יוסף חיים דוד:

יש לזכור שאין הכבוד לאב עקב מעלותיו או עקב מידותיו התרומיות אלא כי כך ציווה לנו הבורא יתברך שמו וזוהי הסיבה היחידה שאנו מכבדים את האב. על כן אף שהוא פוגע באימך והוא מצער אותך מאוד, אין זה פוטר אותך מכיבודו כפי ההלכה ללא שום הקלה.

כמובן שחשוב מאוד שתכבד את אימך ביותר ותראה לה שאתה אוהב אותה מאוד ומעריך אותה כדי לחזקה שלא תישבר מהתנהגות אביך, אבל אין כל מקום לפגוע באביך ולמעט בכבודו.

faq img1

שאלה:

שלום. אם ההורים אומרים לי לשון הרע על מישהו שאני מכיר, ומתעקשים בדעתם, האם עליי להסכים איתם כדי למנוע מריבות ביני לבניהם ? ומצד שני, אם הם לא יכעסו עליי אם אומר להם "אני לא מסכימה לדבריכם, פלוני הוא אדם טוב.." עדיף לי לעשות כך? תודה ושנה טובה.

תשובת הרב יוסף חיים דוד:

אסור לומר להורים שהם לא צודקים. את יכולה להסכים איתם וכמובן לא להאמין לו בליבך.

faq img1

שאלה:

האם זה שמישהו יהודי עשה בשבילי פעולות שאסורות בשבת נחשב כאילו אני עשיתי את זה רח"ל (רמזתי לו)?

תשובת הרב יוסף חיים דוד:

זה לא נחשב ממש כאילו חיללת בעצמך אבל בוודאי שעברת על איסור לפני עיוור לא תתן מכשול וצריך לעשות על זה תשובה, ובעיקר שלא תשוב לעשות זאת שוב.

faq img1

שאלה:

שלום וברכה, רציתי לשאול אם אדם נהנה לאכול מאכלים חריפים. האם מותר בכל זאת לאוכלם בראש השנה או למרות זאת ראוי שימנע?

תשובת הרב יוסף חיים דוד:

בראש השנה אנחנו נוהגים לאכול דברים מתוקים בכדי לסמן ולהתפלל שתהיה לנו שנה מתוקה. במשנה ברורה (תקפג, ה) הוסיף וכתב שנוהגים שלא לאכול דברים חמוצים בראש השנה אלא רק דברים מתוקים. בכף החיים (אות חי) ובערוך השולחן (הלכה ג) כתבו, שאין לאכול גם דברים מרירים. למי שיש צער שלא לאכול מאכלים כאלו יכול לאכול מעט. בערוך השולחן סייג את הדברים וכתב, שתבלין מפלפל חריף מותר לאכול בתוך האוכל שהוא בא לטעם, לפי זה תבשיל מעט חריף ניתן לאכול.
יוצא להלכה, שנראה שעדיף שלא לאכול מאכלים חריפים אולם מי שזה העונג שלו יוכל לאכול מעט תבשילים כאלה. וכל אחד ינהג כמנהגו.

faq img1

שאלה:

כבד שמלחו אותו מעט לפני צליה בכמות של תיבול כמנהג האשכנזים ולא צלו אותו מיד ושהה בכלי ואחר כך צלו אותו. מה דין הכבד? מה דין הכלים? לא נראה שהמליחה גרמה מיציאת דם.

תשובת הרב יוסף חיים דוד:

אם שהה בכלי זה לא טוב, כבר ששהה בדמו זה בעיה. אם זה שהה כמה זמן במלח שיש בכוחו להפליט את הדם, לאשכנזים צריך להחמיר, ולספרדים יש להקל לפחות במה שמעל הדם למעלה. אבל אם אין דם ואחרי כמה דקות הוצאת את זה- זה שום דבר.

השאלות שלכם

תרומה לעמותה

זמני שבת