ברכות לחורף

כשרואים ברק מברכים:
"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם עושה מעשה בראשית"

 

כששומעים רעם מברכים:
"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם"

 

כשרואים קשת מברכים:
"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם זוכר הברית נאמן בבריתו וקיים במאמרו"
אגב מברכים רק פעם אחת ביום. (יום ביהדות זה….."ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד")

תרומה לעמותה

זמני שבת