ברכות לחורף

כשרואים ברק מברכים:
"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם עושה מעשה בראשית"

 

כששומעים רעם מברכים:
"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שכוחו וגבורתו מלא עולם"

 

כשרואים קשת מברכים:
"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם זוכר הברית נאמן בבריתו וקיים במאמרו"
אגב מברכים רק פעם אחת ביום. (יום ביהדות זה….."ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד")

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

תרומה לעמותה

זמני שבת