פרשת השבוע

    אומר ה"רוקח" שפרשת השבוע האחרונה "מצורע" מסיימת בפסוק: "ולאיש אשר ישכב עם טמאה" ופרשתנו מספרת על  פטירת שני בני אהרון להגיד לך שכל מי ששוכב עם טמאה ( נידה) מסכן את בניו רחמנא ליצלן.   אומר ה"חיד"א" הקדוש: רשום בפסוק "השוכן איתם בתוך טומאתם" התכוון לומר שה' נמצא עם עם ישראל גם בטומאה! אומנם הגמרא במסכת סוטה (דף ה' ע"מ ב')  אומרת…

18.04.2018

"דבר אל בני ישראל לאמר, אשה כי תזריע וילדה זכר" (יב, ב). מדרש: "הדא הוא דכתיב, תן חלק לשבעה וגם לשמונה, תן חלק לשבעה אלו שבעה ימי נדה, וגם לשמונה אלו שמונה ימי מילה, אמר הקב"ה, אם שמרת ימי נדה אני נותן לך בן ואתה מלו לשמונה".   ויש להקשות, שהיה לו לומר "שימול לשמונה", ומהו "ואתה מלו לשמונה".   ואפשר לבאר, בהקדים דברי…

12.04.2018

  כולנו עסוקים וטרודים בניקיונות והכנות לקראת ליל הסדר, אבל מה אתם בעצם יודעים על מהות חג הפסח, המשמעות שלו? כל האמת על למה אוכלים מצות, את מי מייצגים ארבעת הבנים ומה זה אפיקומן בכלל   מה אנחנו חושבים שזה: בשנים האחרונות קצת שכחנו ממהות החג, ובמקום להתרכז במה שעבורו הוא נוצר, אנחנו מתעסקים בעיקר בניקיונות, בקרצופים ובאוורור הבית. זה כמובן טוב, כל עוד הדבר…

28.03.2018

  פנינים לפרשת השבוע "צו", מתוך הספר "אוצר הפנינים" על התנ"ך "צו את אהרן ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה" (ו, ב).   רש"י: אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות, אמר ר' שמעון, וביותר צריך לזרז במקום שיש בו חסרון כיס".   ויש להקשות, מהו לשון "מיד ולדורות".   ועוד יש להקשות, מה חסרון כיס יש כאן?   ואפשר…

22.03.2018

  הילד שהלשין על עצמו | ברית המלח | מדוע מקללים אותי? | הזמן שבו מותר לנהוג בקיצוניות | הבדל הלכתי בין נשוי לרווק בדברי הזוהר הקדוש – פנינים לפרשת השבוע מאת גד שכטמן   הכניסה לפרד"ס: משל לילד שקיבל חליפה חדשה מאביו, שמח הילד עד מאוד במתנה היקרה, ואץ-רץ להראותה לחבריו ולהשתובב עימה ברחוב. כדרכם של ילדים, שיחק והשתובב ולפתע החליק לתוך שלולית של…

12.03.2018

אומר אור החיים אחרי חטא העגל צריך לתקן תרי"ג מצוות שיתקנו את חטא העגל כי ע"י חטא העגל פגמו בכל התורה לכן ציווה הקב"ה על שמירת השבת שאמרו בגמרא: " כל השומר שבת אחת כהלכתה אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלים לו" לכן באה שבת שע"י השבת ימחלו לאדם את העוונות ויותקנו עוונותיו. אומר עוד אור החיים שמשה הקהיל את עם ישראל אבל…

07.03.2018

  בפרשת השבוע מסופר על בגדי הכהונה שנצטוו הכהנים ללבוש וגם עוד נושאים הקשורים למנורה שהייתה בבית המקדש, אומר הפסוק: "וייקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד", אומר בעל הטורים "כתית" מורכב מ- כת ו- ית , "כת" גמטריא 420 זמן שעמד בית המקדש השני ו"ית" גמטריא 410 זמן שעמד בית המקדש הראשון ובית המקדש השלישי רמוז ב- "למאור להעלות נר…

27.02.2018

הרופא, הנדיב והקמצן | מבחן נדיבות הלב | העיקר בעבודת ה', מהו? | מנורה קודמת לשולחן או להיפך? | המשכן בסוד עשר – הפשט הרמז והסוד בפרשה, מאת גד שכטמן הכניסה לפרד"ס: סיפר הגה"צ רבי יעקב גלינסקי זצ"ל, שנסתלק לפני שבוע מעימנו: ישבו שלושה חברים לשיחה, האחד רופא מוכשר, השני נדיב לב וידו פתוחה, והשלישי קמצן מושבע. סקרנה אותם המחשבה 'מה יאמרו עלינו לאחר…

15.02.2018

בפרשת השבוע שלנו מסופר על דיני עבד עברי ודיני מזיק ועבדים כנעניים. אומר הגר"א: שעבד כנעני משתחרר במידה ורבו הוציא לו שן ועין ומסביר את הטעם שכל מה שכנען (שהוא צאצא של נח) עבד זה בגלל המעשה של אביו חם שראה את נח בגילוי ערווה. וכתוב שם: "וירא חם אבי כנען את ערוות אביו" מפה שפגם בעיניו , ועוד כתוב : "ויגד לשני אחיו…

07.02.2018

בפרשת השבוע שלנו מסופר על קריעת ים סוף. אמר ה' למשה: " ועתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים", אומרים המפרשים שעם ישראל לא האמינו במשה רבינו הם אמרו אחד לשני זה הכל בזכות המטה שלו ולא בזכות עצמו, לכן פה אומר לו הקב"ה הרם (מלשון להרים תרומה, להפריש) את מטך שים אותו בצד ונטה את ידך על הים – עם היד ובלי…

24.01.2018

תרומה לעמותה

זמני שבת