כללי

אל נבכי נשמתך… תשובה לשאלה מה כוונת שאלת הקב"ה את אדם הראשון אייכה? ראשית אחיי ורעיי נתנו כאן תשובות יפות ומגוונות וגם נכונות :"אשרי הקב"ה שאלו בניו". "ענה לו רבי שניאור זלמן מלאדי: "טעות בידך, לא זאת הייתה כוונתו של הקב"ה לשאול את אדם הראשון. שהרי בוודאי ידע הקב"ה את מקום מסתורו של אדם הראשון כמו שידע את כל צפונות שבחדרי ליבו. וגם כתיב: "היסתר…

23.04.2021

תרומה לעמותה

זמני שבת