דבר הרב

  אל נבכי נשמתך… תשובה לשאלה מה כוונת שאלת הקב"ה את אדם הראשון אייכה? ראשית אחיי ורעיי נתנו כאן תשובות יפות ומגוונות וגם נכונות :"אשרי הקב"ה שאלו בניו". "ענה לו רבי שניאור זלמן מלאדי: "טעות בידך, לא זאת הייתה כוונתו של הקב"ה לשאול את אדם הראשון. שהרי בוודאי ידע הקב"ה את מקום מסתורו של אדם הראשון כמו שידע את כל צפונות שבחדרי ליבו. וגם כתיב:…

26.06.2015

מאמר רבנו ומורנו הרב יחד חדאד במהלך הטיסה בארה"ב ישמח ה' במעשיו (רמזתי את שמי יחד בר"ת המאמר ישמח – י ה' – י' במעשיו – ב' גמטריא 22 יחד) כמה זכות יש לו ליהודי לקלס לבוראו ולפארו על הזכות שניתנה לו להתפלל לבוראו, כאשר התפילה היא סולם יעקב מבחינת: "סולם מוצב ארצה" – (זה האדם הפשוט שנברא מארציות וחומר כלומר חמר מן האדמה…

23.01.2015

לבעל אמרי בינה פנה אליו רבי "שלמה זלמן" לעווי להתרימו לעניין חשוב, וסיפר רבי שלמה זלמן שהוא עצמו נתן לעניין זה זהובים כמנין שמו "שלמה זלמן" אמר לו בעל האמרי בינה, אם כן אני אתן חצי ממך זהובים כמנין שמי מאיר שהוא חצי ר' שלמה זלמן. אגב רבי מאיר שפירא פנה לעשיר שיתמוך בישיבה אמר העשיר טוב שבאת ששמי דוד העולה גימטריא י"ד (14)…

08.01.2015

לכל אוהבינו ומבקשי טובתינו החלטנו להוציא קומץ רב האיכות והכמות מכתבינו לטובת עם ישראל וגם מהסתרים וברוך חכם הרזים שזכני להריח מיין הטוב והשמן אשר עלזקן אהרן (רזין דרזין) להוציאם "ממדבר מתנה וממתנה נחליאל…" כי אין יודע האדם כמה זמן לו בזה העולם ו"אל ימנע אדם טוב מבעליו" ועלמנת שלא אהיה בבחינת "מונע בר יקבוהו לאום" הנה קונטרס שזכיתי לו אחר יגיעות הרבה וכמעשה…

11.12.2014

לכל בית ישראל היקרים החיים החכמה והשלום. אתר זה מציג את מכלול הפעילות הקדושה בארצנו וגם בגולה במטרה יקרה וקדושה להביא את העם היהודי לתודעה אמיתית טהורה ונכונה על מהות האדם היהודי בעולם הקשר בינו ובין בוראו בדור זה שהעולם נמצא בליקוי מאורות החושך יכסה ארץ וערפל לאומים שם המוסדות "עדות ביהוסף" הלקוח מספר התהילים הקדוש של דוד המלך ע"ה מעיד על אופי הפעילות…

08.09.2014

תרומה לעמותה

זמני שבת