תפילת הרב במנהרות הכותל

תפילת הרב בחצות ליל בסתרי תורה במנהרות הכותל צמוד לאבן של קודש הקודשים!תפילת הרב במנהרות הכותל
לבטל גזרות קשות של מדינות ערב ואדום על עם ישראל!

נוהג הרב בלימוד כל התהילים וכעבור ללמוד מאמר זוהר בעיון על עם ישראל,לזיווג הרווקים והרווקות חשוכי בנים ובריאות לחולים.לוקח איתו הרב שליט"א את כל הפתקים והבקשות ומברך את העם הקדוש שלנו במסירות נפש ועייפות רבה שהרב מנדד שנתו כל ערב וערב וכאשר בריאותו רופפת וחלשה.
הפעם שם הרב תפילותיו על המצב בעולם ובמזרח התיכון,כאשר בדביקות ובזיעה רבה ודמעות הנוטפות מן הרב לביטול הגזרות.

ששאלנו את מורנו הרב מה הבהילות הגדולה לגיחה החטופה והבהולה הזאת שהרב עוד לא נכנס לביתו אמר הרב: "שבוע הבא מתחילים הסליחות על עם ישראל להתעורר ולהתפלל לפני אבינו שבשמיים לפני שיהיה מאוחר כל עוד הנר דולק אפשר לתקן!" היום צריך להתפלל על העם שיוכלו ויצליחו לנצח את יצרם לקום ולהתפלל!

אז יהיה רצון שנזכה כולנו לקדש שם שמיים ולהרבות תחינה ותפילה.ונפגש בסליחות.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram

תרומה לעמותה

זמני שבת