שליח הרב בארה"ב

ידידיי ורעיי היקרים ומוקירי המוסדות הקדושים שבנשיאותם עומד מורנו הרה"ג החסיד חדאד יחד שליט"א! בשעה טובה הנני לבשר לציבור הרחב על הגדלת הפעילות גם בעולם ועל פתיחת ציר ארה"ב ישראל בה תהיה נציגות הרב שליט"א להגדיל תורה ולהאדיר כאשר בראש מעייני המוסדות הקדושים הם להאיר את חשכת הגלות הקשה בפרט לאחינו בית ישראל בארצות הניכר ובפרט בארה"ב.לחבר את אחינו שבגלות לאור הקדוש ולמשנת הרב.

אלירן הכהן שליח הרב בארה''ב
אלירן הכהן שליח הרב בארה"ב

לתת את הסיכוי לאחינו שבגלות להתייעץ עם הרב ולדלות עצה ממים עמוקים מהרב שליט"א ומניעת ההתבוללות הקשה בקרב יהודי ארה"ב ולהוציא יקר מזולל.
בשבח ובהודיה לה' יתברך על חלקי שבחר בי כבוד מורנו לנסות ולהועיל ולהיות"השגריר" שמייצג את המוסדות עלמנת להרים ולהגדיל ולרומם הפעילות, ומקווה אני שאזכה לעשות זאת על הצד הטוב ביותר ולהביא תועלת לכלל המוסדות הקדושים ולאחינו שבגלות.
בזמן הקרוב כבוד מורנו יעשה סיבוב ברחבי היבשת להפגש עם כלל גולת ישראל שם בסדנת שיעורים קדושים ואנכי שאתלווה מתעדתד להשאר כפי שהרב יבקש עלמנת לקשר את אחינו למוסדות הקדושים!
בהתרגשות גדולה נשתדל לשתף לאנשי שלומינו בשיעורי הרב שימסרו ביבשת!עלמנת להאיר את חשכת הגלות ולקיים הפסוק: "ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום" נישא תפילה ליושב במרומים שתצלח המלאכה ותשרה השכינה במעשי ידינו: "ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו ומעשה ידינו כוננהו"

חותם דבריי ואוהבכם אלירן כהן הי"ו.

תרומה לעמותה

זמני שבת