מהו זמן קריאת שמע בבוקר

שאלה:

שלום כבוד הרב! מה זמן קריאת שמע? ואם לא אמרתי בזמן מה אני עושה?

תשובת הרב יוסף חיים דוד:

זמן קריאת שמע בבוקר הוא עד סוף 3 שעות מתחילת היום. ולכתחילה יש להחמיר לחשב את ה-3 שעות מעלות השחר. את הזמן המדויק אפשר למצוא בלוח שנה. (ויעוין ילקוט יוסף סימן נח סעיף ג).

אלא שמעיקר הדין נשים פטורות מקריאת שמע. ומכל מקום מובא, שנכון שיקראו קריאת שמע כדי לקבל עליהן עול מלכות שמים (שלחן ערוך אורח חיים סימן ע סעיף א).

אלא שהיות ונשים לא חייבות מעיקר הדין בקריאת שמע, אז גם אם הן מחמירות על עצמן לקרוא, אין צורך שיקפידו על זמן קריאת שמע (פסקי תשובות שם בשם האשל אברהם).

שאלת רב

יש לך שאלה לרב יח"ד?

השאר את שאלתך כאן:

* שאלות יתפרסמו באתר בעילום שם

שאל שאלה

תרומה לעמותה

זמני שבת