האם מותר לאכול אבקת חלב נוכרי

שאלה:

מה ההבדל בין חלב נוכרי לאבקת חלב נוכרי ומה ההלכה אומרת לגבי כל אחד מן הדברים מה מותר ומה אסור?

תשובת הרב יוסף חיים דוד:

חלב נכרי הינו חלב טהור שנחלב ללא פיקוח של יהודי שישגיח שלא עירבו בתוכו חלב טמא. ואבקת חלב נכרי הינו חומר שמפיקים מהחלב ומערבים אותו בשוקולדים וכדומה. ויש סוברים, שניתן להקל באכילת אבקת חלב נכרי כשידוע שהוא נעשה מחומרים כשרים. למרות שלא היה פיקוח בשעת החליבה.

להלכה, ראה בילקוט יוסף יורה דעה (סימן פא סעיף יא) שנוקט, שיש להחמיר שלא לשתות חלב נכרי (גם כשהחוק במדינה אוסר לערב סוגי חלב זה בזה) זולת במקום חולי או לתינוקות. וכן מי שגר בחו"ל בקביעות וקשה להם להחמיר בזה, וגם אין באפשרותם להשיג חלב ישראל, הסומך על דברי המקילין יש לו על מה לסמוך גם שלא במקום חולי.

ולעומת זאת, לגבי אבקת חלב נכרי, ראה שם (סעיף יד) שכתב: שאבקת חלב נכרי שמערבים בשוקולד וכדומה (עם הכשר מהרבנות) מעיקר הדין אין בזה איסור משום חלב נכרי, אחר שידוע שעושים אבקה זו מחלב פרות. ומותר לאכול שוקולד זה. אולם עם כל זה ראוי ונכון להחמיר בזה. אך לקטנים יש להקל גם במיני מתיקה.

שאלת רב

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram

יש לך שאלה לרב יח"ד?

השאר את שאלתך כאן:

* שאלות יתפרסמו באתר בעילום שם

שאל שאלה

תרומה לעמותה

זמני שבת