ראש השנה

ערב ראש השנה הינו יום גורלי במיוחד. ערב ראש השנה הוא היום האחרון בשנה, והזדמנות אחרונה לעשות תשובה לפני יום הדין. זהו יום של חשבון נפש על כל השנה שחלפה, ויום של הכנות רוחניות לשנה החדשה. ברגע האחרון של השנה אפשר לתקן את השנה כולה על ידי תשובה אמיתית מעומק הלב.

בערב ראש השנה חשוב לקום מוקדם לתפילה ולהתחיל בהכנות החג. חשוב לעסוק בתורה ובמצוות ובתשובה, ויקדים לבקש מחילה מאשתו, הוריו ומחבריו על מה שעבר ופגע בהם, ולא ימתין עד ערב יום הכיפורים. מכבסין ומסתפרין בערב ראש השנה לכבוד יום-טוב. וטוב שיקצוץ האדם את ציפורניו ביום זה. ויזהר להסתפר ולהתגלח קודם חצות היום. בשחרית ערב ראש השנה אין אומרים וידוי, ולא תחנון ונפילת אפיים.

בערב ראש השנה נוהגים לעשות "התרת נדרים" אחרי הסליחות לפני התפילה (ועל הבעל לכוון להוציא את אשתו לידי חובה שאשתו כגופו), שכל מי שאינו מקיים את נדריו הוא בנידוי, וכל מי שהוא בנידוי אין תפילתו מקובלת עד ארבעים יום.

 

 

יזהר מאד במנחה, שהיא התפילה האחרונה של השנה להתפלל לאט ובכוונה יתירה.

 

 

טובלים בערב ראש השנה במקוה, כי הטהרה מועילה לשמיעת תפילתו של אדם. טהרת הגוף מביאה לידי קדושת הנפש.

 

 

 

שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה!

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram

תרומה לעמותה

זמני שבת