פרשת בשלח

 

אומר הפסוק: "שלח לך אנשים" דרשו חכמים "לך" כמו באברהם אבינו שה' יתברך אמר לו: "לך לך להנאתך ולטובתך" כך גם פה "שלח לך" זה יהיה לטובתך כי ע"י המרגלים נשארו במדבר 40 שנה והמשיך משה לחיות כי אם היו נכנסים לארץ משה היה נפטר.

 

– ויקרא משה להושע בין נון יהושע למה קרא לו "בין" (עם חיריק) ולא בן נון עם (צרה) כרגיל?! ולהיכן נעלמו 2 הנקודות?

אומרים שהקב"ה לקח את השם של שרי ושינה לשרה והאות 'ה' עברה ליהושוע (שבהתחלה היה כתוב הושע עם ה') וניקדו אותה עם 2 נקודות של הניקוד צרה באות י' של יהושוע.

 

לסיום אומר החיד"א הקדוש בשם המדרש שעונשם של המרגלים היה שלשונם ירדה עד לטבור והלכו עליה תולעים וזה נרמז במשפט: "עד מתי לעדה הרעה הזאת".

 

'מתי לעדה' ר"ת – משלונם תולעים יוצאים לטבורם עד הארץ.

 

שנזכה להישמר מלשון הרע ודיבורים רעים על הזולת ונראה כל אחד במעלת חברנו ולא בחסרונו אמן!
בברכת שבת שלום ומבורך

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

תרומה לעמותה

זמני שבת