פרשת בשלח

 

אומר הפסוק: "שלח לך אנשים" דרשו חכמים "לך" כמו באברהם אבינו שה' יתברך אמר לו: "לך לך להנאתך ולטובתך" כך גם פה "שלח לך" זה יהיה לטובתך כי ע"י המרגלים נשארו במדבר 40 שנה והמשיך משה לחיות כי אם היו נכנסים לארץ משה היה נפטר.

 

– ויקרא משה להושע בין נון יהושע למה קרא לו "בין" (עם חיריק) ולא בן נון עם (צרה) כרגיל?! ולהיכן נעלמו 2 הנקודות?

אומרים שהקב"ה לקח את השם של שרי ושינה לשרה והאות 'ה' עברה ליהושוע (שבהתחלה היה כתוב הושע עם ה') וניקדו אותה עם 2 נקודות של הניקוד צרה באות י' של יהושוע.

 

לסיום אומר החיד"א הקדוש בשם המדרש שעונשם של המרגלים היה שלשונם ירדה עד לטבור והלכו עליה תולעים וזה נרמז במשפט: "עד מתי לעדה הרעה הזאת".

 

'מתי לעדה' ר"ת – משלונם תולעים יוצאים לטבורם עד הארץ.

 

שנזכה להישמר מלשון הרע ודיבורים רעים על הזולת ונראה כל אחד במעלת חברנו ולא בחסרונו אמן!
בברכת שבת שלום ומבורך

תרומה לעמותה

זמני שבת