פרשת שופטים

פרשת שופטים מדברת על מינוי שופטים ושוטרים על בעם ועל פי הרמז מרמזת לנו לשים "שופטים ושוטרים בכל שעריך" – הכוונה לכל השערים בגוף שלנו כגון: עיניים, אוזניים ופה שבאברים אלו הכי קל לאדם לחטוא (לשון הרע ,שמיעת רכילות, ראיות אסורות וכו).
והבן איש חי מוסיף על כך שכתוב: "תיתן לך! בכל שעריך" – לפני שאתה נותן שופטים על אחרים תבדוק קודם כל את עצמך!
ועוד בפרשה , אומר ר' לוי יצחק מברדיצ'וב על הפסוק: "ולא תקום לך מצווה אשר שנא ה' אלוהיך" ידוע שהעולם הזה הוא רק ארעי זמני כמו שאומרת המישנה במסכת אבות (פרק ד' משנה טז') "התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין ולכן כל דבר ששיך לעולם הזה לא צריך להיות קבוע ולכן כתוב "ולא תקום לך" דברים שבעולם הזה, הגשמי והטפל.
"לך לא תקום לך מצבה" – אל תעשה אותם קבע אלא תתרכז בחיי הרוחניות של התורה הקדושה המצוות והמעשים הטובים בזה העולם!

 
שנזכה כולנו לשמור עצמנו מרכילות לשון הרע וחטאים נוספים ובכך נזכה לגאולה השלמה במהרה אמן!
בברכת שבת שלום ומבורכת

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram

תרומה לעמותה

זמני שבת