פרשת ראה

אומר הפסוק: "ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה"

אומרים חכמים שהמילה "ראה" ר"ת – ר-אה א-לול ה-גיע שים לב חבר יקר! אלול כבר פה ועוד מעט ראש השנה ויום הכיפורים, איך אתה חבר יקר מכין עצמך לימים אלו? האם הכנת את מזוודת המצוות איתך לדרך? האם יצרת פרקליטים טובים שיעמדו לצידך ביום הדין? הרי רק התורה והמצוות הם אלו שעומדות לאדם בשעת הדין ביום הגדול והנורא ראש השנה !!

 
כתוב בפסוק: " נתון תיתן ולא ירע לבבך" בהקשר למילים "תיתן לו" אומר "כלי חמדה" נתון תיתן- אם אתה קמצן תיתן כל פעם קצת פעם אחר פעם עד שתגיע לדרגה של: "לא ירע לבבך בתיתן לו"!
עוד אומר הפסוק: "עשר תעשר" דרשה הגמרא (בשבת קיט' וגם בגמרא תענית) "עשר, בשביל שתתעשר"! נמצא רמז נחמד במילה "תעשר" -אם תעשר מכל אות כך ת' זה 400 בגימטריא תעשר 10% יצא לך 40 שזה האות מ' ועוד שאר האותיות של המילה תעשר בגמטריא מצומצמת שהם: 20,30,7,40 זה מזלך המזל שלך!

 
שנזכה כולנו וכל בית ישראל להגיע ליום הדין מלאים במצוות ומעשים טובים לעבודתו יתברך אמן!
ברכת שבת שלום וחודש טוב ומבורך

תרומה לעמותה

זמני שבת