פרשת פינחס

אומר המדרש על מעשה פנחס – בדין הוא שואל את שכרו
אומר "קומץ המנחה" שאין שכר למצוות בעולם הזה לכן אנו כשכירי יום שמקבלים שכר רק בסוף שזה בעצם סוף חיינו בפטירה אבל, פנחס הוא אליהו שחי לנצח אז צריך לתת לו שכר פה בעולם הזה לכן בדין הוא שייטול שכרו בעולם הזה!
עוד אומר הרב אליעזר פאפו בעל ה"פלא יועץ" בספרו על התורה "אלף המגן" בשמות של בנות צלופחד קיים רמז לעבודת ה' –
מחלה נועה חגלה מילכה ותירצה מכאן שאם יש לך מחלה חס ושלום ואתה ונע ונע בחינת גלות ובכל זאת חג לה' (חגלה) אתה כמו מלך (מילכה) ורצוי (תירצה) לפני ה' יתברך

 

 

שנזכה תמיד לעשות רצון ה' ולבטל רצוננו לרצונו אמן ואמן!
בברכת שבת שלום ומבורך לכל עם ישראל

תרומה לעמותה

זמני שבת