פרשת עקב

אומר הרב מפשיסחא אומר משה רבינו לעם "והיה עקב תשמעון" משל לבן שאביו רוצה שילמד תורה שאם לא כן ילקהו עד שיאמר רוצה אני ! ודאי שעדיף לילד לרצות ללמוד תורה מלכתחילה ועל ידי כך לחסוך לעצמו את את המכות מאביו. כך אמר משה רבינו לעם "והיה עקב" הלא בסופו של דבר (עקב-סוף) "תשמעון"- תהיו מוכרחים לשמוע כי הרי אם לא תרצו אז תהיו חייבים לעשות כך לכן עדיף שתשמעו עכשיו !

 
בנוסף אמרו חז"ל "אין והיה אלא לשון שמחה"
"והיה עקב תשמעון"- שתהיה שמחה גדולה שבסוף כל הדורות כשיש צערוייסורים אז "תשמעון" ! עם ישראל ישמע בקול הקב"ה וילמד תורה ( בשם "אורח לחיים")
ולבסוף אומר הפסוק "ומלתם את עורלת לבבכם ועורפכם לא תקשו עוד! דרש על כך ה"דגל מחנה אפריים" ( נכדו של הבעל שם טוב) בזמן שתקיימו ומלתם את עורלת לבבכם אז לא תהיה לכם קושיא על ה' יתברך – לא תקשו עוד ואז תלכו בדרך התורה כרצון הקב"ה!!!

 
שנזכה לגאולה השלמה במהרה ונעשה את רצון ה' תמיד אמן
בברכת שבת שלום ומבורך !!!

תרומה לעמותה

זמני שבת