פרשת עקב

אומר הרב מפשיסחא אומר משה רבינו לעם "והיה עקב תשמעון" משל לבן שאביו רוצה שילמד תורה שאם לא כן ילקהו עד שיאמר רוצה אני ! ודאי שעדיף לילד לרצות ללמוד תורה מלכתחילה ועל ידי כך לחסוך לעצמו את את המכות מאביו. כך אמר משה רבינו לעם "והיה עקב" הלא בסופו של דבר (עקב-סוף) "תשמעון"- תהיו מוכרחים לשמוע כי הרי אם לא תרצו אז תהיו חייבים לעשות כך לכן עדיף שתשמעו עכשיו !

 
בנוסף אמרו חז"ל "אין והיה אלא לשון שמחה"
"והיה עקב תשמעון"- שתהיה שמחה גדולה שבסוף כל הדורות כשיש צערוייסורים אז "תשמעון" ! עם ישראל ישמע בקול הקב"ה וילמד תורה ( בשם "אורח לחיים")
ולבסוף אומר הפסוק "ומלתם את עורלת לבבכם ועורפכם לא תקשו עוד! דרש על כך ה"דגל מחנה אפריים" ( נכדו של הבעל שם טוב) בזמן שתקיימו ומלתם את עורלת לבבכם אז לא תהיה לכם קושיא על ה' יתברך – לא תקשו עוד ואז תלכו בדרך התורה כרצון הקב"ה!!!

 
שנזכה לגאולה השלמה במהרה ונעשה את רצון ה' תמיד אמן
בברכת שבת שלום ומבורך !!!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

תרומה לעמותה

זמני שבת