פרשת נשא

אומר הרב יוסף בן הרוש ארבעה נמחלים להם עוונותיהם:

  1. מי שנושא אישה
  2. מי שעולה לגדולה,
  3. בעל תשובה
  4. אדם שנולד לו בן

וכל זה רמוז במשפט הראשון שפותח את פרשת השבוע:

"נשא את ראש בני גרשון" 

נשא – נשא אישה
ראש- עליה לגדולה
בני- אדם שנולד לו בן
גרשון- אדם שגירש מעליו את היצר הרע
 
עוד בפרשה מסופר על קרבנות הנשיאים לכאורה נשאלת השאלה מדוע התורה חוזרת על כל אחד ואחד?! הרי זה אותו קורבן!

 
אומר על כך הרב מפשיסחא שכל אחד הקריב קרבן מרצונו הפנימי שלא תבוא ותחשוב שכל אחד חיקה  את חברו.
 
לסיום ברכת הכהנים הקדושה והחשובה שנמצאת בפרשה שלנו  כדכתיב: "כה תברכו את בני ישראל"  מזה "כה"?! – "כה יהיה זרעך"! הברכה הכי גדולה שיכול לקבל האדם היא שילדיו וצאצאיו יהיו מבורכים ןיעשו לו נחת.
 
שנזכה כולנו לזרע קודש ובוא משיח צדקנו במהרה אמן
בברכת שבת שלום ומבורך

תרומה לעמותה

זמני שבת