פרשת נִצָּבִים וַיֵּלֶךְ

מתקדמים אנו בצעדי ענק לעבר היום הגדול בו נקבעת גורלה של השנה הבאה בה יוחלט מי יחיה מי ימות מי יתעשר מי יעני איזו מדינה לחרב ואיזה לשלום.
דרשו דורשי רשומות את שם הפרשה ניצבים ר"ת ניצים { רשעים} צדיקים בישנים יחדיו מזומנים וכמו שהמשנה במסכת ראש השנה{דף טז ע"א} אומרת :"כל באי עולם עוברין לפני כבני מרון" ופירשה הגמרא {דף יח ע"מ א'} 3

פירושים מה זה בני מירון
א. בני אמרנא ב. כמעלות בית מירון ג. כחיילות של בני דוד ופירש רש"י : " בני אמרנא- כבשים שמונין אותם לעשרן ויוצאים זה אחר זה בפתח שאין יכולים לצאת כאחד. ועוד פירש רש"י : "כמעלות בית מירון- הדרך קצר ואין שניים יכולין לילך זה בצד זה שהעמק עמוק משני צידי הדרך ופירוש שלישי של רש"י כחיילות בית דוד :"כבני חיילות של מירון לשיו מרות ואדנות וכך היו מונים אותם יוצאים זה אחר זה בצאתם למלחמה. סיימה הגמרא {שם} : " אמר רבה בר חנה א"ר יוחנן וכולן נסקרין בסיקרא אחת ביום זה הקב"ה שופט כל אחד ואחד ע"פ מעשיו במשך השנה ומעביר על כל מעשיו שעשה האדם במהלך השנה.
בענין זה מספרים מעשה מפורסים שהיה לפני כ- 20 שנה בזוג שהתחתנו בסוף האירוע ניגש אבי החתן לשלם לתזמורת וראה שנעלם ממנו כספו שהיה בכיסו והבין שכנראה נגנב ממנו . אירגן האב את הכסף ושילם לתזמורת. לאחר השבע ברכות הזמינו הזוג את ההורים לצפות בחתונה והנה בתוך רחבת הריקודים רואים את אב החתן מניח את חליפתו על הכיסא ורוקד בשמחה ולאחר כמה רגעים רואים את אבי הכלה מסתכל אנה ואנה ומכניס את ידו לכיס של חליפת אבי החתן ולוקח את הכסף. אי אפשר לתאר איזה בושות היו לאבי הכלה באותן רגעים שהיה מוכן לקבור את עצמו מבושה . נתאר לעצמנו רגע כמה היה מוכן אבי הכלה לשלם לצלם שיחתוך את הקטע וימחור אותו מסרט החתונה?!
והנה בראש השנה כל מעשינו עוברים לפני הקב"ה ע"י תשובה שהאדם זוכה לעשות לפני שמגיע יום הדין הקב"ה מוחק את הקטע לגמרי ולא מוזכר שום דבר , זוהי כוחה של תשובה!!!
הבה נלמד מפה מוסר השכל חשוב שיעזור לנו לצאת זכאים ביום הדין.. אמ'ן
בברכת חג שמח

תרומה לעמותה

זמני שבת