פרשת משפטים

בפרשת השבוע שלנו מסופר על דיני עבד עברי ודיני מזיק ועבדים כנעניים.
אומר הגר"א: שעבד כנעני משתחרר במידה ורבו הוציא לו שן ועין ומסביר את הטעם שכל מה שכנען (שהוא צאצא של נח) עבד זה בגלל המעשה של אביו חם שראה את נח בגילוי ערווה. וכתוב שם: "וירא חם אבי כנען את ערוות אביו" מפה שפגם בעיניו , ועוד כתוב : "ויגד לשני אחיו בחוץ" דיבר בעזרת שניהם, לכן ברגע שהוציא לו (לעבד) רבו אחד מהם ( מהשן או מהעין ) התכפר לו ויכול העבד לצאת לחופשי!
אם העבד העברי רוצה להישאר אצל רבו גם אחרי 6 שנים ששירת את אדונו (ואחרי 6 שנים נגמר זמן העונש שלו וצריך להשתחרר לחופשי) רוצעים את אוזנו (זהו סימן לעבדות) ונשאר אצל רבו כעבד עד היובל. ולמה דווקא באוזן? אומר האדמו"ר מגור: "אוזן ששמעה דברי תורה" רצה לומר – בני ישראל עבדים הם ולא עבדים לעבדים ובכל זאת זה לא עזר, משמע שהעבד שמע הרבה דברי טומאה ליצנות וניבולי פה באוזנו וכל זה דחה את התורה שבו ולכן רוצעים את ה"אליה" שבאוזנו שהגמרא במסכת כתובות (דף ה עמוד ב') אומרת שאם שמע האדם לשון הרע יכניס את האליה לתוך אוזנו. שזו אחת הסיבות שלשמה נוצרה ה"אליה"
לסיום, אומר הפסוק : "רק שבתו יתן ורפא ירפא" דרשה על כך הגמרא מכאן שיש רשות לרופא לרפא את האדם ! אך לפעמים הרופא אומר לאדם שאין לו סיכוי להתרפא ואומר על כך אחד האדמו"רים הגדולים ניתן לו רשות ולרפאות ולא להחליש את רוחו של החולה!
שנזכה כל עם ישראל בארץ ובגלות ואנחנו בתוכם לרפואה שלמה ובריאות איתנה בגוף ובנפש שיהיה לנו כח לעבודתו יתברך !!! אמן
בברכת שבת שלום ומבורך …

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram

תרומה לעמותה

זמני שבת