פרשת מטות מסעי

השבת פרשת השבוע שלנו מחוברת מטות ומסעי ביחד לפי הדרש מוסבר שיש לנו בחיים "מטות" (מקלות) – הכוונה הרב יחד חדאדייסורים שבאים לאדם בכדי שייסע – "מסעי" בחיוך ובאהבה מכוון שהמכות והייסורים הם אלו שמזככים את האדם.
בנוסף אומר הפסוק: "ויאמר ה' אל משה נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים אחר תיאסף אל עמיך" מה הכוונה של ה' באומרו למשה "אחר תיאסף"? תנקום אחרי שתאסוף איך? אלא אומר רבי שמשון מאסרופולי שהגמרא בראש השנה(דף כה' עמ' ב') אומרת: " יפתח בדורו כשמואל בדורו, שמשון בדורו כאהרון בדורו, גדעון בדורו כמשה בדורו " וגדעון עשה סנגוריא על עם ישראל ממש כמו משה רבינו
לכן אמר לו "שתיאסף" יהיה ניצוץ שלך בגדעון וזה הכוונה באומרו אחר תיאסף!
לסיום אומר הפסוק: "אלה מסעי בני ישראל", אומרים המפרשים "אלה" רשי תיבות א-בק ל-שון ה-רע ולמה יש לאדם מסעות וגלויות רבות? כי עובר על "אלה" -שזה עוון אבק לשון הרע!

שנזכה לעבוד את ה' בדרך האמיתית והנכונה ונידבק במידות הצדיקים אמן!
בברכת שבת שלום וראש חודש מבורך

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram

תרומה לעמותה

זמני שבת