פרשת וירא

בפרשת השבוע שלנו מסופר על אברהם אבינו המחפש אחר אורחים שיוכל לארחם בביתו
וכשהקב"ה בא לבקרו הוא מוצא אורחים עוזב את הקב"ה ודואג ומטפל באורחים .
מכאן אנו למדים ש"גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה"
בענייננו זה מסופר על רב ומשמשו שעברו בין בתים לגייס כספים לישיבה, בעל בית אחד ראה אותם מרחוק ואמר לאישתו להגיד להם שהוא לא בבית ובנתיים בעל הבית התחבא בעליית הגג, דפקו הרב ומשמשו בדלת והאישה אמרה להם שהבעל לא בבית הם ביקשו אם אפשר להיכנס לשתות משהו מכוון שעייפו מהדרך והיא ענתה בחיוב. הרב ראה שהסולם שבבית מונח במקום מוזר והבין שבעל הבית מתחבא מפניהם אמר הרב למשמש ללכת לבדוק אם בעל הבית בעליית הגג ומצאו שם באמת! ובעל הבית התבייש וירד במבוכה גדולה אמר לו הרב : "עכשיו תירצת לי קושיא חמורה שהייתה לי זה זמן רב, איך יכול להיות שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה?! עכשיו זה מובן אצל משה רבינו בסנה היה רשום "ויסתר משה פניו למרות שהשכינה נגלתה אליו, אבל פה אתה שאתה בן אדם הסתרת את כל גופך!!! מפה למדתי עד כמה חשובה מעלה הכנסת אורחים.
בנוסף הפרשה מדברת על הגעתו של אברהם אבינו לעיר גרר וגם שם מתרחש אותו סיפור כמו שהתרחש עם פרעה שבו אבימלך רוצה לפתות את שרה ולאחר שה' מזהיר את אבימלך הוא אומר לו : " ועתה אשב אשת האיש כי נביא הוא"
שואל רבי יונתן אייבישיץ: "וכי אם הוא לא נברא לא ישיבו את אישתו?" ומתרץ ע"פ הגמרא במסכת יבמות (דף ב' ע"מ ב') שמי שקידש איילונית (אישה שלא יכולה ללדת) אין הקידושין קיימים! וכתבו שם עוד התוספות : " אבל אם יידע שהיא איילונית ונתרצה יש קידושין!" ולכן חשב אבימלך שאין קידושין בין אברהם לשרה כי היא לא יכולה ללדת. ואמר לו הקב"ה לאבימלך :" כי נביא הוא" רצה לומר לו הקב"ה שאברהם ידע בנבואתו ששרה איילונית ולכן התרצה לה והיא אישתו!
פניני הפרשה
אומר הבעש"ט : " 'שרה' רמז לגוף ו'אברהם' רמז לנשמה . אומר הפסוק: " ותצחק שרה בקירבה לאמור אחרי בלותי הייתה לי עדנה" שואל הגוף: (שכביכול הוא שרה) "אחרי שנבלתי בקבר יהיה לי תחיית מתים?"
ועוד אומר הפסוק : " ואדוני זקן= זהו יצר הרע מלך זקן וכסיל צריך בעולם להזהר מלשמוע לו
ממשיך הפסוק: "ויאמר ה' אל אברהם (הנשמה) למה זה צחקה שרה ( הגוף) לאמר האף אומנם אלד"- אני יכול לברוא יצורים חדשים בעולם, קל וחומר להחיות מתים ועוד "אני זקנתי"- אני יותר זקן ומבוגר מהיצר הרע לכן עלייך לעבוד את ה'!!!
בברכת שבת שלום ומבורכת

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram

תרומה לעמותה

זמני שבת