פרשת וילך

אומר משה רבינו: "בן מאה ועשרים שנה אנכי היום" ואומר על כך רש"י "היום מלאו ימי ושנותי ביום זה נולדתי וביום זה אמות"
ואומר החתם סופר: "שהמן הרשע הפיר פור ונפל הפור בחודש אדר"  והוא שמח שזה יצא בתאריך פטירתו של משה רבינו אך לא ידע שמשה נולד גם באותו תאריך.
אם אחרי 1000 שנה המן הרשע ראה את זמן מיתת משה רבינו כזמן רע לישראל קל וחומר אותה שנה שנפטר משה! לכן פחדו ישראל להלחם נגד האומות על כן אמר משה "היום מלאו ימי ושנותי"-  ביום הזה נולדתי לכן אל תפחדו וממשיך הפסוק… "אל תראו ואל תערצו"
עוד אומר הפסוק: "תקרא את התורה הזאת כנגד כל ישראל באזנהם הקהל את העם"
ושואל על כך האדמו"ר מגור- לכאורה היה צריך לומר הפוך קודם "הקהל את העם" ואז את "תקרא את התורה" אלא תקרא את התורה של הקהל את העם כי אם ישראל מאוחדים זה גוף התורה
ולסיום אומר הפסוק: "ואנכי הסתר אסתיר פניי מהם" אומר השפת אמת בשם החידושי הרי"ם – אם יודעים שיש הסתר אז זה כבר לא הסתר כי אפשר לעשות תשובה אלא אם כן ההסתר עצמו הוא בהסתר וחושבים שזהו מנהגו של עולם ולא הסתר וזה חמור שלא יודעים ומבחינים שצריך לעשות תשובה  אם קיים ההסתר לכן נאמר: "ואנכי הסתר אסתיר" שאסתיר את ההסתר מפני העם!
בברכת שבת שלום וצום מועיל לכל ישראל

תרומה לעמותה

זמני שבת