פרשת דברים

משה רבינו מתחיל את משנה תורה ואומר: "אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב"
החיד"א הקדוש מצא רמז למשנה באבות (פרק ג משנה א') עקביא בן מהללאיל אומר הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עברה, דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון. דע מאין באת מטיפה סרוחה לאן אתה הולך למקום עפר רימה ותולעה ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא"
וכך רומז הפסוק: "בעבר הירדן" במעבר הירוד (דע מאין באת) במדבר ( לאן אתה הולך) מול סוף – תסתכל בסוף מה אחריתך האם אתה בין פארן – בין צדיקים שעושים פריה ורביה במצוות ובין תופל- רשעים אם יצאת לבן- בדין נקי חצרות- חצרות ה' גן עדן ואם די זהב זה בין גיהנום.
ועוד אומר הפסוק: "אחד עשר יום מחורב עד קדש ברנע " הכלי יקר מצא רמז ל11 ימים של חורבן עשרה בטבת , צום גדליה ,יז' בתמוז עד תשעה באב ביחד 11 ימים מחורב (חורבן) עד קדש שנגיע לקדושה.
לבסוף אומר המגלה עמוקות "אלה הדברים" ראשי תיבות אלה- אבק לשון הרע לכן דבר אל כל ישראל להזהירם על זה
שנזכה לצאת מעבדות לחרות ומגולה לגאולה במהרה אמן!
בברכת שבת שלום ומבורך

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram

תרומה לעמותה

זמני שבת