פרשת במדבר

 

אנו מתחילים חומש חדש חומש  "במדבר" שם פותח הקב"ה בפנייתו אל משה רבנו ע"ה במדבר סיני נשאלת השאלה למה הקב"ה פונה אל משה דווקא כשהוא במדבר סיני?!

ונכון לתרץ שהמדבר הוא סמל הענווה תמיד דורכים עליו ואף פעם  הוא לא מגיב תמיד שקט שפל וענוו מפה נלמד דרך בעבודת ה' לנו בני האדם שבכדי לקנות תורה ולהתחבב על התורה צריכים אנו להיות ענוונתנים כמו מדבר סיני

בהמשך מובאים שמות הנשיאים שהיו לעם ישראל שם נראה כמה רמזים מעניינים בשמותיהם :

לבינימין אבידן בן גדעוני- בנימין זה רמז לצדיק התלמיד חכם הבן של ימין שזו התורה אבידן- זה חס ושלום שהקב"ה לוקח את הנשמה של הצדיק ומאבד אותה מהעולם בשביל להציל את העם הפשוט שלא ייגדע  כי ידוע שהצדיק מכפר על הדור מפה נלמד כמה חשוב לקיים את התורה ולעשות מצוות ומעשים טובים שע"י כך אנו שומרים על בריאותינו  והצלחתינו וגם לא גורמים מוות לצדיקים שצריכים ללכת על המזבח כקרבן על מעשינו הרעים.

 

לדן אחיעזר בן עמישדי- מי שהקב"ה דן אותו בייסורים זה אחיעזר- אח ועזר בשביל האדם שע"י כך יזדכך ויתקרב יותר לה'  ( עם שדי).

 

בברכת שבת שלום וחג שבועות שמח וקדוש!

 

שנזכה כולנו לעשות רצון בוראינו ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן כן יהיה רצון!

תרומה לעמותה

זמני שבת