פרשת בהר

 

וידבר ה' אל משה בהר סיני- הפרשה מדברת על שמיטה ורש"י שואל מה עניין השמיטה להר סיני? ולמה דיקא פה רשום הר סיני ? הרי כל המצוות נאמרו בהר סיני !

ויש לכך כמה תירוצים, הראשון מביא החיד"א הקדוש ואומר: שכל השנה עסוקים בטירדת הפרנסה ואין זמן לתלמוד תורה ועכשיו שלא עובדים יהיה לך הרבה זמן לתורה שניתנה בסיני!
טעם נוסף מביא הבן איש חי הקדוש ואומר: שיהיה חסרון להר סיני – אומנם נמוך אבל ניתנה עליו התורה הקדושה!

כך בשמיטה , לא עובדים וזה נראה כחיסרון אבל מתברך היבול וכך ניקר היתרון!
עוד אומר הפסוק "אם כספך לא תתן לו בנשך"  שאתה נותן צדקה לעני אל תיתן לו בפנים זועמות וכועסות אל "תנשך"  אותו!

לסיום אומר הפסוק: "ולא תונו איש את עמיתו" אומר על כך האדמור  מקוצק: צדיק זה אחד שלא מרמה אחרים חסיד זה אחד שלא מרמה את עצמו! ולא יחשוב שהוא בדרגה כ"כ גבוהה!!

בברכת שבת מבורכת לכל עם ישראל!

תרומה לעמותה

זמני שבת