פרשת בהעלותך

ה' מצווה את משה לומר לאהרון שיטיב את הנרות בבית המקדש אומר רש"י לפי שחלשה דעתו ששבטו (שבט לוי) לא הקריב קרבנות (בפרשה הקודמת) אמר לו חייך שלך גדול משלהם ומסבירים ששלהם זה קרבנות שיש רק בבית המקדש אבל שלך הנרות גם כשאין בית המקדש קיים מדליקים נרות חנוכה.

 
עוד, אומר הפסוק "ויעש כן אהרון" אומר רש"י להגיד לך שלא שינה מה הכוונה?! ברןר שלא שינה מצווי ה' מה החידוש?!
אלא אומר השפת אמת שיש מצוות שאנו עושים שכבר הורגלנו בהם אז בפעם ראשונה מתלהבים אחר כך כבר לא אהרון לא שינה אותה התלהבות בכל פעם מחדש.

 
נאמר בפרשה הפסוק " והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה"  אומר רבי נחום מצ'רנוביל שלאדם יש מאה שח רוצה  שיהיה לו מאתים שח לכן יש מציאות שהעני יותר עשיר מהעשיר . מכוון שלעשיר יש מליון חסר לו מליון  לעני יש מאה חסר לו רק מאה כך גם ברוחניות  מי שאין לו הרבה לא רוצה הרבה ומי שיש הרבה חסר לו הרבה כל משה רבנו מרב הדרגה שלו היה חסר לו לכן היה עניו כי הרגיש את החוסר.

 
בברכת שבת שלום ומבורך לכל עם ישראל

תרומה לעמותה

זמני שבת