פרשת בא

בפרשת השבוע שלנו יש 3 מכות בהמשך ל-7 המכות שבפרשה הקודמת
שואל הבן איש חי – למה לא לתת לפרעה מכה אחת ארוכה עד שיתייאש?
אומר הבן איש חי משל למוצא מציאה בן אדם הולך ברחוב ומוצא 100 שח שמח וטוב לב, אבל בן אדם אחר הולך ומוצא 100 שח ככה במשך 10 פעמים עד שמצא 1000 שח מי יותר שמח?! זה שמצא כמה פעמים! ככה פה בדיוק הקב"ה הביאה כל פעם מכה אחרת שישראל ישמחו שה' שומר עליהם ומכה את מצרים פעם אחר פעם.
אומר משה רבנו לפרעה תשחרר את עמי עונה לו פרעה מי ומי ההולכים?
ומסבירים שפרעה התכוון להגיד כך- "מי" גימטריא 50 , וגם ה"מי", השני גמט' 50 התכוון פרעה להגיד למשה נעשה חצי חצי ביננו אני ישאיר אצלי חצי מהעבדים ואתה תיקח חצי ענה לו משה בנערינו ובזקננו נלך "נלך" גמט' 100 אמר לו משה כולנו נלך ולא ישאר אצלך אף אחד מישראל!
במכת הארבה הקב"ה הביא ארבה עור וזכר בשביל שלא יתעסק בהטלת ביצים ויתעסק אך ורק באכילת התבואה ועור בשביל שלא יראה מה אוכל וכידוע מאמר הגמרא ביומא
(דף עד' עמוד ב' ) שעור אוכל יותר

בברכת שבת שלום ומבורך ושנזכה תמיד לעשות רצון ה' ונצא מגולה לגאולה בכלליות ובפרטיות אמן

תרומה לעמותה

זמני שבת