פרשת אמור

אומר הפסוק: "ויאמר ה' אל משה אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת אליהם לנפש לא ייטמא בעמיו" שואל על כך הבן איש חי למה כפל אמור ואמרת?!
ומתרץ- שאחרי שנחרב  בית המקדש נשארו לכהנים 2 מצוות  שהם ברכת כהנים שכולנו מכירים ומצווה נוספת לא להטמאות וזה רמוז במילה "אמור" הכוונה שיגידו בפה ברכת כהנים ו"אמרת אליהם" לנפש לא ייטמא!
כתוב בפסוק: " וקצרתם את קצירה והבאתם את עומר ראשית קצירכם"
יש להבין קצירה הכוונה הקציר של האדם אבל אח"כ רשום "קצירכם" – קציר שלכם !
אז נשאלת השאלה למי בעצם שייך הקציר?! ומתרצים- שאתה האדם צריך לראות את הרכוש שלך כאילו הוא של אחרים (זה קצירכם אבל שייראה לך כקצירה).

 
ולסיום אומר הפסוק: "והוא אישה בבתוליה ייקח" אומר בעל הטורים "והוא" בגימטריה 18 וזהו רמז למשנה באבות שאומרת בן 18 לחופה.

 
אומר החיד"א הקדוש : אישה בבתוליה ייקח סופי תיבות גם 18
ורבי חיים פלאג'י כותב :" בבתוליה ייקח" ראשי תיבות יב' שנה ויב' חודשים – נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אישתו אשא לקח!!!

 
בברכת שבת שלום ומבורך אמן!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

תרומה לעמותה

זמני שבת