פרשת אחרי מות- קדושים

 

 

אומר ה"רוקח" שפרשת השבוע האחרונה "מצורע" מסיימת בפסוק: "ולאיש אשר ישכב עם טמאה" ופרשתנו מספרת על  פטירת שני בני אהרון להגיד לך שכל מי ששוכב עם טמאה ( נידה) מסכן את בניו רחמנא ליצלן.

 
אומר ה"חיד"א" הקדוש: רשום בפסוק "השוכן איתם בתוך טומאתם" התכוון לומר שה' נמצא עם עם ישראל גם בטומאה! אומנם הגמרא במסכת סוטה (דף ה' ע"מ ב')  אומרת על בעל גאווה "אין אני והוא גרים במקום אחד"!  מפה נלמד כמה קשה מידת הגאווה שמרחיקה את הימצאות השכינה מהאדם!

 

לסיכום אומר הפסוק : "קדושים תהיו כי קדוש אני" וסמוך לו פסוק נוסף: "איש אמו ואביו תיראו " ע"י שתתיירא מאב ואם (שזה הגוף שידוע שהאב והאם נותנים את הגוף) תיראו מהתאוות הגופניות תהיו קדושים!

 
שנזכה לעבוד את ה' בקדושה ושמחה יתרה אמן.

 
בברכת שבת שלום ומבורך!

תרומה לעמותה

זמני שבת