"פרק שירה" – סגולה נפלאה

פרק שירה הינו השבח וההודאה שמשבחים צבאות השמיים וכל איתני הטבע בים וגם ביבשה וכל היצור כולו ליוצר פרק שירהברוך הוא.
ובספר כנף רננים להרח"ז לוריא זצוק"ל,ממשיל זאת ללהקת תזמורת גדולה עם כלי נגינה שונים.
כל זמר וכלי נגינתו השונה בקולו מחברו, וכל הלהקה יחד נשמעת למוזיקה נפלאה ונהדרת.
כמו כן האדם האומר את פרקי השירה, ה' יתברך נותן לו ממשלה ומלכות על הבריאה ,ועל זה אמרו רבותינו:"כל האומרה בכוונה רבה זוכה לכל הסגולות ולשפע רב ממרום, ולאחר אמירתה יכול לבקש בקשותיו.

אמר רבי כל העוסק בפרק שירה בעולם הזה זוכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים ותלמודו מתקיים בידו, וניצול מיצר הרע ומפגע רע ומחיבוט הקבר ומידינה של גיהנום, ומחבלו של משיח ומאריך ימים וזוכה לימות המשיח ולחיי העולם הבא:
תניא אמר רבי אליעזר כל האומר שירה זו בעולם הזה,זוכה ואומרו לעולם הבא,שנאמר אז ישיר משה,שר לא נאמר אלא ישיר אותו לעתיד לבוא:
תניא רבי אליעזר הגדול אומר כל העוסק בפרק שירה זה בכל יום,מעיד אני עליו שהוא בן העולם הבא וניצול מפגע רע ומיצר הרע, ומדין קשה ומשטן ומכל מיני משחית ומזיקין וכישוף. גמור בכל לבבך ובכל נפשך לדעת דרכי, ולשמור דלתות היכלי ותורתי ולשמור מצוותי וחוקי. נצור תורתי בלבבך ונגד עינך תהיה יראתי. שמור פיך ולשונך מכל חטא ואשמה ואני אהיה עמך בכל מקום שתלך, ואלמדך שכל ובינה מכל דבר, והוי יודע שכל מה שברא הקב"ה לא בראו כי אם לכבודו, שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו אף עשיתיו:

דעו נא ידידיי שמעלת הפרקי שירה בדורנו רב ועצום ובפרט נגד כל התחלואים והחושך שעל פני תהום וגם הטרור המאיים.
שאדם משבח לבורא על ידי איתני הטבע מתעלה האדם מכל הנגעים הבאים עליו כי נגעי האדם באים ממזלו ועוונותיו הנאחזים בטבע מסביבו.
שישה פרקים יש בפרקי שירה ואפשר למצוא אותם בספרון קטן בכל חנות קודש.

 

לקריאת פרק שירה לחץ כאן

תרומה לעמותה

זמני שבת