נטילת ידיים

א. כשנוטלים ידים בבוקר יש להיזהר שלא יהיה כלים בכיור,
בגלל הרוח הרעה שבמים.

ואם נטל ידיו על הכלים ישטפם היטב.

ב.היושן ביום חצי שעה יטול ידיו 3 פעמים לסירוגין.

ג. יטול ידין בבוקר מיד כשיקום משנתו בכדי להעביר את הרוח הרעה ששורה על ידיו בשנתו
ואם נטל ונגע בידיו של מי שלא נטל ידיו יטול שוב.

תרומה לעמותה

זמני שבת