מגלות מצרים-ארה"ב על שפת היאור

"ואת אויביהם כסה הים.." (תהילים) – נוסף על הכללות שב"שירת הים" שבכל שנה ושנה ישנו עילוי מיוחד המתבטא ומתגלה בפסוק הזה בתהילים: "ואת אויביהם כסה הים", שזהו עניין נעלה יותר מאשר העניין ד"טובעו בים סוף" שבקריאת התורה שבשבת שירה היא בט"ו לחודש, דע בני וחביבי כי כאשר האדם עוסק בתלמוד התורה נכנס לים מגלות מצרים-ארה"ב על שפת היאורהגדול – ים גימטריא 50 כנגד נ' שערי בינה בחינת "זה הים גדול ורחב ידיים-יד אחת גמטריא 14 ושני ידיים גמטריא 28-כח ולכן התורה הייתה צריכה להתחיל מ: "החודש הזה לכם" אך התחילה מבראשית: "אמר רבי יצחק משום כח מעשיו הגיד לעמו", מכאן שאדם עוסק בים התורה נ' שערי בינה הרי הוא רחב ידיים והוא בבחינת כח (פעמיים יד') מעשיו להוריד את האור האלוקי מעולם האצילות לעולם העשיה – מעשיו הגיד לעמו. ואז ממילא כשיורד האור האלוקי יש בו כח להשמיד את כל אויביו וצרותיו של האדם. אך יש שתי בחינות בלאבד אויב וצר.
בחינה ראשונה – "טובעו בים סוף"-שינוי טבע הדבר ואיבודו מן העולם.
בחינה שניה – ואת אויביהם כסה הים"- מציאותם של האויבים נשארת אמנם רק מתכסה, אבל מציאות זו מתהפכת לגמרי בבחינת – "ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים עימו" דהיינו גם הרע חוזר בתשובה ומשרת את הטוב הנצחי בבחינת – "והיו מלכים אומנייך ושרותיהם מניקותייך …כלומר לקיחת הרע וההשתמשות בו לאומנות ויניקה לאחר שהתורה פעלה בו רשימו, ידידי היקר הדברים לכאורה עמוקים אך אם תשכיל להתבונן בו כמה פעמים תשכיל להבין מה תיקונך בעולם ואיך התורה בקדושה תפלס דרכיך בבחינת מאמר שלמה המלך עליו השלום: "פלס מעגל רגליך וכל נתיבותייך יכונו…" חותם בברכת התורה הרב יחד חדאד שליט"א.

תרומה לעמותה

זמני שבת