כי תשא

 

בפרשת השבוע מסופר על בגדי הכהונה שנצטוו הכהנים ללבוש וגם עוד נושאים הקשורים למנורה שהייתה בבית המקדש, אומר הפסוק: "וייקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד", אומר בעל הטורים "כתית" מורכב מ- כת ו- ית , "כת" גמטריא 420 זמן שעמד בית המקדש השני ו"ית" גמטריא 410 זמן שעמד בית המקדש הראשון ובית המקדש השלישי רמוז ב- "למאור להעלות נר תמיד ". שהוא יהיה בנוי לעד!!!
– בנוסף אומר אור החיים הקדוש בא ה' לרמוז ללמוד את התורה לשם שמיים בלי נגיעות שמן זך – נקי שמן זך התורה הקדושה שתהיה נקייה בלי פניות כתית לכתת את עצמו בתורה כמאמר הגמרא בברכות ( סג עמ' ב' ) : " זאת התורה אדם כי ימות באהל " הכוונה להמית עצמו באהולה של תורה.
בברכת שבת מבורכת ובשורות טובות ושנזכה להיות מאירים במצוות , בחכמת התורה ותלמודה ומעשים טובים אמן!

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram

תרומה לעמותה

זמני שבת