ואהבת לרעך כמוך, אני ה'

מעשה נפלא מהצדיק הקדוש רבי נפתלי מרופשיץ שסיפר, שכאשר היה ילד קטן, בזמן שהתחיל ללמוד את אותיות האל"ף בי"ת, הסביר לו המורה שכאשר רואים שתי יו"דין הבאות יחד (כלומר האות י' ,ומיד אחריה שוב האות י'), הרי זה מציין את שם ה'-"יי",וצריך לבטא בקול את שם ה'.
רבי נפתלי מרופשיץ המשיך ואמר: "פעם אחת הגעתי בקריאה ב"סידור" לסוף פסוק וראיתי את שתי הנקודות המציינות הפסק פסוק (נראה כמו נקודותיים כך :י' ומעלה עוד י'), ואלה נדמו לי כשתי יודין, ולכן קראתי בקול את שם ה'. המלמד גער בי ואמר: "למה אמרת את שם ה', הרי אין כאן את שם ה'.
שאלתי לתומי את המלמד: "מדוע אין כאן שם ה'? הרי אני רואה כאן שתי יו"דין, צמודות יחד, אחת מעל השנייה"…. מיד הסביר רבי נפתלי את המוסר הגדול שלמד מכך ואמר: "כאשר שתי יו"דין עומדות שווה בשווה כלומר שכאשר יהודי מדבר ומרגיש שווה עם היהודי שלפניו הרי השכינה שורה ומתקיים שם ה', אך כאשר האות י' מתנשאת מעל חברתה – כלומר כאשר יהודי מתנשא מעל חברו – אין כאן שם ה' אלא סוף פסוק!
לכן אחיי ורעיי נתחזק באהבת ישראל ונשאף כולנו ללכת בדרך המלך הקדוש – "בדרך המלך נלך" – ומהי דרך המלך? "עמק שווה", שיהיו כולם שווים מול כולם ואוהבים איש את רעהו אוהבכם ומברך את עם ה' חדאד יחד!

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram

תרומה לעמותה

זמני שבת