הרבי מליובאַוויטש (מלוּבָּבִיץ')

 

6945
שבת הילולת נשיא הדור ג' תמוז האדמו"ר מליובאַוויטש זכותו מגן וצינה-זה כבר כמעט 16 שנים שאנו זוכים להתראות בעיני בשר עם כבוד קדושת האדמו"ר,שכל מעשיו ותורתו ועבודתו אשר עבד כל ימי חייו,"מתגלה ומאיר בבחינת גילוי מלמעלה למטה בעת פטירתו…ופועל ישועות בקרב הארץ, לכפר על עוון הדור,אף גם על הזדונות,היינו שפועל גם בדרגה הכי תחתונה. בבית מדרשינו הקדוש כל התפילות והשיעורים שימסרו מוקדשים לתורתו ולהילולתו, ובמוצאי שבת בשיעור הרב יחד יערוך סיום מסכת הוריות ירושלמי ובבלי כולם מוזמנים להתברך!שבת שלום!

תרומה לעמותה

זמני שבת