הלכות שמיטה

א. אישה שקיבלה מבעלה פרחים לכבוד שבת או ליומולדת מותר להניחם בעציץ מלא מים בשמיטה.
ויש להקל אפילו פרחים ושושנים סגורים שע"י הנתינה במים יפתחו.

ב. אסורלזרוע שתילים בעציץ, אלא אם העציץ נמצא "בתוך הבית" תחת התקרה – מותר.
וכן מותר להשקות כשהעציץ בתוך הבית.

תרומה לעמותה

זמני שבת