הלכות יום טוב: קצר ולעניין

מהו ההבדל ביום יום טוב לשבת, כיצד ניתן לכבות את האש בגז באופן נוח, והאם מותר להתקלח בחג? ריכזנו עבורכם את הלכות החג המרכזיות. סוכות שמח לכולם!

 

אומרת הגמרא: "אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד". כלומר, יו"ט שווה ממש לשבת חוץ מאוכל נפש, לכן פעולות הנעשות לצורך אכילה מותרות, אך לא כל פעולה לצורך אוכל נפש מותרת.
הבאנו לכם את עיקרי ההלכות לקראת חג הסוכות הבא עלינו לטובה:

 

 • מדליקים נרות בערב היום טוב, ומברכים "ברוך אתה ה´…. וציונו להדליק נר של יום טוב".
 • אסור להבעיר אש חדשה.
 • מותר להעביר אש מנר לנר.
 • מותר לבשל ביו"ט לצורך היו"ט עצמו בלבד.
 • אסור לבשל מיו"ט ליו"ט הסמוך אליו, ואין מועיל כאן עירוב תבשילין.
 • אסור לבשל מיו"ט לשבת, אלא אם כן עשו עירוב תבשילין.
 • אסור לכבות אש ביו"ט, ולכן כשמסיימים לבשל בגז אין שום היתר לכבותו, אלא יניח פינג´ן עם מים או קפה שיגלוש על הגז ויכבהו, ולאחר שכבה הגז – יסגור את כפתור הגז.
  וכן אסור להגביה את עוצמת הגז, שכן הדבר אסור משום מבעיר. לכן יש לקבוע מראש את עוצמת הגז.
  מותר להנמיך את עוצמת הגז אם יש חשש שהתבשיל ישרף, שהדבר נחשב כצורך אוכל נפש.
  היום מצוי שעון גז הפועל כמו שעון שבת הגורם לגז להיכבות לבדו ( מכשיר זה נקרא חגז.).
 • מותר להשתמש בפומפיה ומגרדת ביו"ט.
 • מותר לסחוט לימונים בלבד לצורך אוכל, שאר פירות אסור.
 • מותר להתקלח אפילו במים חמים (דבר האסור בשבת).
 • כל דיני מוקצה אסורים ביו"ט כשבת ממש, ואפילו חמורים יותר.
 • מותר להקפיא קרח או לשוברו.
 • מותר להכין סודה.
 • מותר להוציא מרשות לרשות ביו"ט (דבר האסור בשבת, אלא אם יש עירוב).
 • מותר לקחת כדור הרגעה להקלת כאבים.

וכמובן – לזכור את הציווי "ושמחת בחגך". חג שמח!

תרומה לעמותה

זמני שבת