הלכות חנוכה בקצרה!

"על הניסים ועל הנפלאות…"

 1. מצווה להדליק חנוכיה כל אדם בביתו, במשך שמונת הימים.
 2. עיקר המצווה הוא לפרסם את הנס, לכן החנוכיה ידליק בכניסה לביתו, ואם גר בבניין משותף ידליק בסמוך לחלון/מרפסת ע"מ שהעוברים ושבים יראו את ההרות.
 3. מקום הנחת החנוכיה, תהיה לפחות בגובה 30 ס"מ מהקרקע, ותונח בצד שמאל לכניסת הבית, מול המזוזה.
 4. מצווה מן המובחר להדליק את הנרות משמן זית זך, אולם גם בנרות יוצאים ידי חובה.
 5. זמן ההדלקה מתחיל מצאת הכוכבים, ואילו ביום שישי ההדלקה תהיה לפני זמן הדלקת נרות שבת.
 6. הנרות חייבים לדלוק במשך זמן של לפחות חצי שעה. ולכן ביום שישי כאשר אנו מדליקים קצת מוקדם את הנרות, יניח כמות גדולה יותר של שמן או נרות גדולים שיספיקו לזמן שהנרות יידלקו חצי שעה מצאת הכוכבים.
 7. בלילה הראשון יברך 3 ברכות: "שהחיינו", "שעשה ניסים לאבותינו", "להדליק נר של חנוכה". אולם בשאר הימים מברכים רק 2 ברכות, "שעשה ניסים" ו"להדליק נר".
 8. הנחת הנרות יהיו מצד ימין לשמש, ואילו הדלקתן תהיה משמאל לימין.
 9. לפי הספרדים, די בחנוכיה אחת לכל בני הבית. אולם האשכנזים נהגו להדליק חנוכיות כמספר בני הבית.
 10. גם נשים חייבות במצוות הדלקת הנר, לכן אדם שעובד משמרת לילה או לא נמצא בביתו, אשתו יכולה להוציאו ידי חובה. ואם הוא רווק יוכל לצאת ידי חובה ע"י הוריו.
 11. מתחילת ההדלקה ועד חצי שעה לאחריה, נוהגים שלא לעשות שום מלאכה (בעיקר הנשים) ע"מ שלא יסיחו דעתם מהמצווה.
 12. נוהגים לתת מיד לאחר הדלקת הנר, מעות לצדקה. וכמו כן מבקשים בקשות באותו מעמד, משום שזו שעת רצון.
 13. נהגו לתת לילדים לשחק בסביבונים, ע"מ להזכיר להם את הגיזרות של היוונים. שאסרו על עמ"י להתאסף וללמוד תורה, אולם כאשר חשו היהודים בסכנה המתקרבת, היו מחביאים את ספריהם, ומשחקים בסביבונים.

שנזכה לחג אורים שמח!

תרומה לעמותה

זמני שבת