הלכות חנוכה לפני שבת

בשם ה' נעשה ונצליח

א. בערב שבת צריך לתת כמות שמן כדי שידלוק לפחות חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. מדליקים קודם נרות חנוכה ואחר כך נרות שבת.

ב. במוצ"ש קודם יעשו הבדלה ולאחר מכן ידליקו נרות חנוכה, ומי שמוציא רבנו תם ידליק לאחר זמן רבנו תם.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram

תרומה לעמותה

זמני שבת