הלכות חנוכה לפני שבת

בשם ה' נעשה ונצליח

א. בערב שבת צריך לתת כמות שמן כדי שידלוק לפחות חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. מדליקים קודם נרות חנוכה ואחר כך נרות שבת.

ב. במוצ"ש קודם יעשו הבדלה ולאחר מכן ידליקו נרות חנוכה, ומי שמוציא רבנו תם ידליק לאחר זמן רבנו תם.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

תרומה לעמותה

זמני שבת