הדלקת נרות חנוכה

אין יוצאים ידי חובה בהדלקת נרות חנוכה שבבית הכנסת, ואף המדליק בברכות בבית כנסת, חוזר ומדליק בביתו, ומכל מקום לא יחזור לברך בביתו שעשה ניסים ושהחיינו, אלא אם כן הוא מוציא בברכתו את בני ביתו, אבל רווק שאין איש איתו בבית, לא יברך רק ברכת להדליק נר חנוכה.{ילקו"י}
:לכתחלה צריך להניח נר החנוכה בכלי, ולא כאלה שמדביקים נר שעוה על הרצפה, או על אבן קטנה, שאין זה כלי. ויש אומרים שהנר שהוא הכלי מעכב למצוה.(סימן תרעא)

 

א. 30 דק' קודם ההדלקה
אין לאכול סעודת קבע פת או עוגה יותר מכביצה (56 גרם) או להתחיל במלאכה
אולם פחות משיעור זה
וכן פירות ומשקאות קלים מותר
ב. אסור להדליק נר של חול או סיגריה מנר חנוכה
ורק שעבר זמן של 30 דק' מההדלקה מותר להדליק.
פתגם: חז"ל המשילו את הפרנסה לקריעת ים סוף
כשם שקריעת ים סוף היתה
נס בלתי צפוי כך מזונותיו של אדם באים לו ממקור בלתי צפוי"

תרומה לעמותה

זמני שבת