דבר הרב יח"ד

לכל בית ישראל היקרים החיים החכמה והשלום. אתר זה מציג את מכלול הפעילות הקדושה בארצנו וגם בגולה
במטרה יקרה וקדושה להביא את העם היהודי לתודעה אמיתית טהורה ונכונה על מהות האדם היהודי בעולם הקשר בינו ובין בוראו בדור זה שהעולם נמצא בליקוי מאורות החושך יכסה ארץ וערפל לאומים
שם המוסדות "עדות ביהוסף" הלקוח מספר התהילים הקדוש של דוד המלך ע"ה מעיד על אופי הפעילות בכללותה!" עדות ביהוסף שמו על ארץ מצרים" ארץ מצרים במקורות מאפיינת את הגלות הראשונה של עם ישראל בארץ שהיא ערוות הארץ סמל לחושך לטומאה ולמייצר הרוחני והגבלתו כאשר באמונה של דתנו הקדושה " אין הקב"ה מביא מכה לפני שבורא לה ישועה"

תרומה לעמותה

זמני שבת