אייכה?

 

אל נבכי נשמתך… תשובה לשאלה מה כוונת שאלת הקב"ה את אדם הראשון אייכה?


ראשית אחיי ורעיי נתנו כאן תשובות יפות ומגוונות וגם נכונות :"אשרי הקב"ה שאלו בניו".
"ענה לו רבי שניאור זלמן מלאדי: "טעות בידך, לא זאת הייתה כוונתו של הקב"ה לשאול את אדם הראשון.
שהרי בוודאי ידע הקב"ה את מקום מסתורו של אדם הראשון כמו שידע את כל צפונות שבחדרי ליבו. וגם כתיב: "היסתר איש במסתרים ואנכי לא אראנו…". אלא ששאלת הקב"ה הייתה שונה לחלוטין. הקב"ה שאל את האדם הראשון  "אייכה? היכן כל הכוחות המיוחדים שנתתי לך? היכן כל המעלות המיוחדות שהיו בך?"

וכמו שאמר דוד המלך על אדם הראשון: "ותחסרהו מעט מאלוקים". מדוע לא השתמשת בכל הכוחות המיוחדים שהענקתי לך לטובה?
הוסיף רבי שניאור זלמן ואמר לחוקר היהודי: שבעצם קריאתו של הקב"ה אייכה? אינה מכוונת רק לאדם הראשון, אלא לכל אחד ואחד מאיתנו. שהרי גם בנו נתן הקב"ה כוחות מיוחדים, ובכל אחד ואחד מבני ישראל טמונים כוחות נפלאים שצריך לדעת ולהשכיל ולנצלם כדבעי.
אך בפועל אנו מאבדים את הכוחות הללו ושוגים בהבלי שווא, ועל כך שואל הבורא יתברך אותנו "אייכה?"
כששמע החוקר היהודי את דברי הרבי, זלגו עיניו דמעות והרהורי תשובה התנוצצו בליבו, זעקתו של הרבי: אייכה?חלחלה לתוך חדרי לבבו!

 
עוד מסופר על החסיד הקדוש רבי משה לייב מסאסוב, שהיה ילד קטן אביו היה הולך לעבוד ביערות רוסיה ל-3 חודשים וכשאביו חזר, משה הקטן שאל את אביו: "אבא מה עשית כל הזמן הזה, איפה היית?כששמע האב את שאלת בנו הזדעזע והתעלף. האמא מהרה להעיר ולסעוד את האבא וכשנתעורר שאלה אותו האמא "מדוע התעלפת?" ענה לה: "שמשה הקטן שאל אותי מה עשית 3 חודשים ואיפה היית? נדמה עליי כאילו שאל אותי הקב"ה אייכה?"

 
אחיי ורעיי ימינו כצל עובר ולפעמים אדם שוקע בחומריות העולם הזה ובטפל במקום לנבור ולחפש אחר בוראו ולא ידע האדם כי ימיו כלים.
יהיה רצון שיאיר ה' יתברך את עיננו בתורתו ויפתח לבבנו ליראה ולאהבה אותו כל הימים.

החותם בכבודה של תורה הרב יחד חדאד.

תרומה לעמותה

זמני שבת